!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkeringsplats

I första hand föreningens medlemmar kan att hyra parkeringsplats för bil/motorcykel i föreningens garage och för bil på uteplats. Kontakta styrelsen per mail för att anmäla intresse för parkeringsplats. För närvarande är alla platser uthyrda, väntetiden kan variera beroende på omsättningen av platser, och är erfarenhetsmässigt aldrig mindre än 3-6 månader.

Priser:  
Garageplats bil 700 kr/ månad
Garageplats Mc 400 kr/ månad
Parkeringsplats ute 250 kr/ månad
Transponder till garageport 600 kr*

 

* Kostnad för transponder är en engångsavgift och återbetalas ej vid återlämnadet av transponder. Transponder används för att öppna garageporten från bilen både vid in- och vid utpassering. Inifrån garaget kan porten även öppnas med en nyckel som kvitteras ut i samband med att man får tillgång till garageplatsen.

 

Besöksparkering

Boende i Frösunda får kostnadsfritt utnyttja UNIT4 Agresso besöksplatser (utomhus) på kvällar, nätter och helger. Boende får utnyttja platserna enligt följande:

  • Alla dagar, hela dygnet - utom vardagar mellan klockan 08:00 och 18:00.
  • Parkering får ske på platser markerade med UNIT4 Agressos logotyp.
  • I bilens framruta måste ett särskilt parkeringstillstånd utfärdat av Peter Edholm på UNIT4 Agresso finnas synligt.

 

För fullständig information och hur du går tillväga, läs mer här.

 

 

 

Dokument

Erbjudande om samutnyttjande av parkering hos UNIT4 Agresso.pdf 2014-01-15