!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018-2019 ser du nedan. Kontaktuppgifter finns anslagna i portarna. Enklast kontaktas styrelsen via mail på adress info@brflovisedal1.se.

Styrelseledamöter Adress
Ordförande:  
Douglas Westerlund G III B 87
Vice ordförande/Sekreterare  
Mårten Petersson G III B 79
Ekonomiansvarig:  
Cristina Ringström G III B 91
Ledamöter:  
Rolf Lind

G III B 93

Madelene Kruse G III B 93
Suppleanter  
Martin Dahlberg G III B 79
Göran Röjhagen G III B 93
Lena Sahlin G III B 79
Mattias Lundström G III B 85